Thứ năm, 28/12/2023
167

ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ XÉT DUYỆT HỖ TRỢ 50% HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 [CSC HUẾ TÀI TRỢ]

[Ban hành kèm theo Công văn số 15  /ĐHNN-CTSV ngày 05 tháng 01 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Dành cho sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy, Khoa Tiếng Anh đã được CSC Huế tài trợ trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree

I. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT HỖ TRỢ 50% HỌC PHÍ ĐỢT 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 [08-31/01/2024]
1. Sinh viên đề nghị trực tuyến Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree [đến 16h00_22/01/2024]
2. Trường thông báo [dự kiến] kết quả
[cập nhật sau 16h00 các ngày thứ Sáu hàng tuần]
3. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự kiến] kết quả
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [đến 16h00_23/01/2024]
4. Trường thông báo [dự thảo] Quyết định
[đang cập nhật kết quả xét duyệt từ Nhà tài trợ
]
5 Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] Quyết định
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [đang cập nhật]
6. Trường ban hành Quyết định
[đang cập nhật
]

 
II. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT HỖ TRỢ 50% HỌC PHÍ ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 [chưa lập kế hoạch]