Thứ ba, 31/05/2022
8028

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT HK2 NĂM HỌC 2021-2022


Căn cứ các quy định về xét cấp học bổng KKHT của học kỳ 2 năm học 2021-2022, Nhà trường đã tiến hành xét học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đính kèm file danh sách dự kiến nhận học bổng).
Trường đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi đến hết ngày 05/06/2022. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ ban hành Quyết định sinh viên nhận học bổng KKHT HK2 năm học 2021-2022.
Mọi thông tin liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, Phòng CTSV, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, SĐT/Zalo: 0979619719.
Trân trọng cảm ơn./.


File đính kèm:

DSSV DU KIEN NHAN HBKKHT HK2 NAM HOC 21.22 .xlsx
QD MUC HOC BONG KKHT21-22.pdf