Thứ sáu, 01/07/2022
4413

DANH SÁCH DÒ ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG BỔ SUNG HK2 NĂM HỌC 2021-2022


Căn cứ vào danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ, Phòng CTSV chuẩn bị công tác cho việc xét học bổng Khuyến khích học tập bổ sung HK2 năm học 2021-2022.
Trường đề nghị sinh viên dò thông tin theo danh sách (đính kèm) và phản hồi đến hết ngày 05/07/2022. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ tiến hành xét học bổng bổ sung theo quy định hiện hành.
Mọi thông tin liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, Phòng CTSV, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, SĐT/Zalo: 0979619719.
Trân trọng cảm ơn./.


File đính kèm:

DANH SACH DO DIEM XET HOC BONG BO SUNG HK2 NAM HOC 21-22.xlsx