Thứ ba, 30/01/2024
1008

ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG DỊP NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Công văn số 80/ĐHNN-CTSV ngày 30 tháng 01 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

Nhằm đảm bảo cho sinh viên “Vui xuân, đón Tết” an toàn và lành mạnh, Trường phổ biến một số nội dung đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Tết, cụ thể như sau:
I. Về thời gian nghỉ Tết
Sinh viên được nghỉ từ ngày 05/02/2024 đến hết ngày 18/02/2024 theo Công văn số 88/ĐHNN-TCHC ngày 26/01/2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ.
II. Về công tác đảm bảo an toàn
Trong thời gian nghỉ Tết, đề nghị sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
  1. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chấp hành thời gian nghỉ Tết theo quy định của Nhà trường;
- Trong thời gian nghỉ Tết, đề nghị sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật giao thông đường bộ; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; đảm bảo an toàn về người và tài sản.
2. Lãnh đạo các Khoa
Chỉ đạo Trợ lý CTSV, Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp truyền thống triển khai các nội dung sau:
- Thông báo thời gian nghỉ Tết đến sinh viên;
- Quán triệt sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật giao thông đường bộ;
- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình sinh viên trong thời gian nghỉ Tết;
- Tổng hợp, báo cáo về Trường (qua Phòng Công tác sinh viên) các trường hợp vi phạm quy định, quy chế của Nhà trường (nếu có) trong thời gian nghỉ Tết.
3. Các đơn vị chức năng, đoàn thể trực thuộc Trường
Nắm bắt tình hình, thông tin của sinh viên trong thời gian nghỉ Tết thông qua các kênh thông tin do đơn vị mình quản lý, báo cáo Trường (qua Phòng Công tác sinh viên) khi có sự việc bất thường.
4. Phòng Công tác sinh viên
- Tổng hợp thông tin từ các đơn vị, nắm bắt tình hình sinh viên; giữ liên lạc với sinh viên trong thời gian nghỉ Tết;
- Báo cáo và đề xuất Trường khi có sự việc bất thường;
- Triển khai nắm thông tin sinh viên ở lại ký túc xá, phòng trọ tại Huế trong thời gian nghỉ Tết (không về ăn Tết với gia đình và người thân tại quê nhà); đề xuất Trường phương án hỗ trợ phù hợp.

Trong thời gian nghỉ Tết, nếu có tình hình bất thường sinh viên báo cáo kịp thời về Trường (qua Phòng Công tác sinh viên: Thầy Phạm Trung, ĐT: 0901. 901797 hoặc cô Nguyễn Thị Thảo Trang, ĐT: 0935.509119)