Thứ sáu, 23/09/2022
2941

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC NGÀNH SƯ PHẠM KHÓA 19 [TRÚNG TUYỂN NĂM 2022]


 
Trường thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên các ngành sư phạm khóa 19 [trúng tuyển năm 2022], cụ thể như sau:

ĐỐI TƯỢNG
- Sinh viên học trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy khóa 19 [trúng tuyển năm 2022]
- Không áp dụng đối với giáo viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ


MỨC HỖ TRỢ VÀ THỜI GIAN HỖ TRỢ

1. Mức hỗ trợ
- Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí tại Trường
- Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tại Trường
2. Thời gian hỗ trợ
Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí trong toàn khóa học (8 học kỳ chính) và chi phí sinh hoạt không quá 10 tháng/năm học


BỒI HOÀN KINH PHÍ HỖ TRỢ

1.  Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí
- Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp
- Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt nhưng công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định (thời gian công tác trong ngành giáo dục tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng)
- Sinh viên sư phạm được hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỉ luật buộc thôi học
2. Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí
- Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng
- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục chưa đủ thời gian theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục
- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định
3. Một số quy định khác
- Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học
- Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá 01 lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được Trường xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ nhưng thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Hồ sơ đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt
- Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt    
 
      [Mẫu số 1]
Sinh viên hoàn thành các thông tin trong Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn kinh phí, chi phí sinh hoạt; có sự đồng ý của sinh viên và gia đình
Giấy khai sinh [Bản sao công chứng]
- CMND/CCCD [Bản sao công chứng]
- Giấy chứng nhận thuộc diện các đối tượng ưu tiên [nếu có]
Lưu ý: Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại Trường
2. Hồ sơ đăng ký không hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt

- Đơn đăng ký không thụ hưởng         [Mẫu số 2]
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

a) Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2022 

b) Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, tầng 1, nhà Hiệu bộ

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ
Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc nhận đơn đăng ký của sinh viên, Nhà trường phối hợp với các địa phương hoặc doanh nghiệp (nếu có) để xác nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng

Lưu ý:

Trước khi nộp hồ sơ về Trường đề nghị sinh viên các ngành sư phạm Khóa 19 [trúng tuyển năm 2022] có nguyện vọng đăng ký / không đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt kết nối  Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều (+84) 777 424 383  [Tư vấn chế độ chính sách sinh viên] & đăng ký thông tin đề nghị tư vấn chính sách theo Nghị đinh 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ
 
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP
Vẽ Máy tính Biểu tượng Clip nghệ thuật - đăng ký biểu tượng png tải về -  Miễn phí trong suốt Xanh png Tải về.
 
 

Thông tin liên hệ

Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Hình ảnh Biểu Tượng Vị Trí Mẫu Thiết Kế Sáng Tạo PNG , Vị Trí Cắt Dán Vẽ, Vị  Trí Biểu Tượng, Biểu Tượng Sáng Tạo PNG và Vector với nền trong   57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

web png jpg transparent stock - website icon blue PNG image with  transparent background | TOPpng     https://tuyensinh.hucfl.edu.vn
web png jpg transparent stock - website icon blue PNG image with  transparent background | TOPpng     www.huflis.edu.vn  
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều    
(+84) 777 424 383    [Tư vấn chế độ chính sách sinh viên]
Tập tin:Email Shiny Icon.svg – Wikipedia tiếng Việt    
 tqchien@hueuni.edu.vn

 


Các văn bản liên quan
Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm 

Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
Công văn 5019/BGDĐT-GDĐH về việc tiếp tục hướng dẫn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.