Thứ năm, 07/03/2019
1691

Tổng quan về Khoa Tiếng Anh

Ngày 13 tháng 07 năm 2004, Khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế ra đời cùng ngày thành lập trường Đại học Ngoại ngữ Huế.  
Khoa gồm có 5 tổ bộ môn: Phương pháp Dạy - Học, Thực hành tiếng 1, Thực hành tiếng 2, Biên-Phiên dịch, và Ngôn ngữ học. Khoa Tiếng Anh có đội ngũ giáo viên có chất lượng chuyên môn cao, có uy tín và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; nhiều giảng viên có bề dày nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực chuyên sâu trong nghiên cứu ngôn ngữ, dịch thuật và phương pháp giảng dạy tiếng Anh.. Hiện nay, Khoa là đơn vị nòng cốt của Trường trong nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án bồi dưỡng năng lực giáo viên, biên soạn chương trình và hỗ trợ cộng đồng.
Đội ngũ giàng viên trình độ cao: 04  Phó Giáo sư, 12 Tiến sỹ 32 Thạc sỹ được đào tạo và thường xuyên đi bồi dưỡng ở nước ngoài. Có giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy từ Hoa Kỳ, Úc.